Engels Duits

                        Schoneluchtinhuis.nl
Werking luchtzuivering


Om de luchtkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen is het zaak dat er voldoende wordt geventileerd en dat de lucht wordt ontdaan van schadelijke stoffen.

Ventilatie:
De afvoer van schadelijke deeltjes, gassen, vocht en de toevoer van zuurstof bij ventilatie de belangrijkste rol. Naast de CO2 die wij zelf uitademen geven de toegepaste materialen in meubilair, vloerbedekking en overige bouwmaterialen allerlei schadelijke gassen en deeltjes af. Al deze gassen, deeltjes en vocht dienen door ventilatie te worden afgevoerd (zie ook VROM). Echter de lucht welke wij middels ventilatie van buiten toelaten in onze verblijfsruimten is lang niet zo schoon als u denkt.

Filtratie:
De luchtvervuiling in de randstad heeft er toe geleid dat de luchtkwaliteit zeker in steden of langs drukke wegen regelmatig onder de toegestane norm is. De lucht bevat allerlei allergenen en schadelijke stofdeeltjes (fijnstof). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat inademing van deze deeltjes kan leiden tot allergische reacties, astma, hart- en vaatziekte en zelf kanker op de lange termijn. Voordat we deze buitenlucht toelaten in onze verblijfsruimte is het zaak dat de lucht wordt gefilterd. 


Resultaat: Door te ventileren met HEPA gefilterde lucht wordt de luchtkwaliteit sterk verbeterd.
 
Hieronder de behaalde resultaten in een woning aan een drukke straat in Amsterdam. We zien dat de gefilterde lucht nagenoeg absoluut schoon is en dat luchtkwaliteit in de slaapkamer met zuiveringsinstallatie aanzienlijk beter is dan de slaapkamer zonder zuiveringsinstallatie. Kijk hier voor de volledige rapportage : RAPPORT DEELTJESMETING

Wij kunnen door middel van fijnstofmeting aantonen dat onze systemen werken!


Werkingsprincipe van onze installaties:

Het hart van onze installaties is de door AERIS Luchtzuivering ontworpen en in Nederland gebouwde centrale luchtzuiveringsunit. De werking er van is gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe als dat van luchtzuivering systemen in operatiekamers. De centrale unit bestaat uit een centrifugaalventilator en meerdere filtertrappen waaronder HEPA filters (High Efficiency Particulate Air). De unit kan in de betreffende ruimte, in een naastgelegen vertrek of op zolder worden geïnstalleerd. Het is mogelijk de unit weg te timmeren in een koof of weg te werken in bijvoorbeeld een kast of boven het (systeem) plafond. (Kijk hier voor recente voorbeelden).
Hieronder de centrale unit:Afhankelijk van in hoeverre u de lucht wilt zuiveren worden een of meerdere filters toegepast. Gaat het u alleen om allergie verwekkers zoals pollen of wilt u ook beschermd zijn tegen ultra fijnstof, bacteriën en virussen. Verder kunnen ook filters worden toegepast die (uitlaat)gassen neutraliseren.

De centrale unit zuigt verse lucht aan van buiten en filtert deze voordat de lucht het vertrek in wordt geblazen. Omdat ook stofdeeltjes in uw verblijfsruimten aan de lucht worden afgegeven bestaat ook de mogelijkheid de binnenlucht door dezelfde installatie te laten filteren. Dit gebeurd door middel van recirculatie over dezelfde unit. Op deze manier wordt zowel de inkomende buitenlucht als de binnenlucht continu gefilterd. De installatie zorgt voor een permanente minimale overdruk waardoor buitenlucht alleen via het systeem de ruimte kan betreden. 


Omdat ramen en ventilatieroosters nu dicht kunnen blijven, komt er geen luchtvervuiling meer uw huis binnen, wordt er toch altijd voldoende geventileerd, wordt geluidsoverlast van de straat of binnentuin aanzienlijk beperkt en behoren ook ziekteverwekkende muggen tot het verleden.

Luchtzuiveringsinstallatie


Via de rode pijl wordt buitenlucht aangezogen. In de unit wordt deze lucht gefilterd. Via de blauwe pijl wordt deze gefilterde lucht de ruimte ingeblazen. Via de gele pijl wordt lucht vanuit de ruimte door de unit geleid, waardoor ook de binnenlucht wordt gefilterd. Omdat er lucht van buiten wordt toegevoerd zal er ook lucht moeten worden afgevoerd. De afvoer van lucht geschied in dit geval door kieren en door de deurspleet onder de toegangsdeur.