Engels Duits

                        Schoneluchtinhuis.nl
Allergieën & Astma


Toepassing van onze systemen verminderd het aantal stofdeeltjes en allergenen (prikkels) in de lucht. Hierdoor wordt het immuunsysteem minder geprikkeld en heeft u minder last van allergische reacties. Zodoende kunnen onze systemen een belangrijke bijdrage leveren bij het saneren van woningen. Saneren is het dusdanig herinrichten van woningen zodat er zo min mogelijk (allergie) prikkels ontstaan of aanwezig zijn.

Allergie is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen), die op zich helemaal niet schadelijk hoeven te zijn, zoals bijvoorbeeld stuifmeelkorrels, huidschilfers van dieren, uitwerpselen van huisstofmijt, schimmelsporen of voedselbestanddelen. Allergenen komen vooral via de huid en via de luchtwegen het lichaam binnen, waarna het immuunsysteem deze allergenen onschadelijk probeert te maken met een soms 'heftige' allergische reacties. De klachten (loopneus, tranende ogen, jeuk, benauwdheid, diarree) zijn niet afkomstig van het allergeen zelf, maar van de reactie van het immuunsysteem op het allergeen.
Onderzoeken wijzen uit dat aanhoudende allergische klachten kunnen leiden tot schade aan de neusslijmvliezen en zelfs kunnen leiden tot astma.

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. Van tijd tot tijd, bij blootstelling aan prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de persoon allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning kan een astma-aanval optreden. Deze wordt gekenmerkt door ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, waardoor ze prikkelbaarder worden, een vergrote productie van slijm, benauwdheid, hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid. De ernst van de klachten kan per persoon verschillen, varierend van licht tot levensbedreigend.

COPD
is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronischobstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende obstructie in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt. 
Van alle gevolgen die COPD met zich meebrengt, is benauwdheid voor de meeste patiënten de meest storende. De lucht binnen- en buitenshuis heeft daar direct invloed op. Veel COPD-patiënten hebben meer klachten als het waait of regenachtig is. Mist bijvoorbeeld bestaat uit kleine waterdruppeltjes en die slaan direct op de longen. Maar ook kou en luchtverontreiniging hebben gevolgen voor hoe snel kortademig of moe een COPD-patiënt wordt. Bij smog zullen velen er dan ook voor kiezen binnen te blijven. Dit maakt de luchtkwaliteit in huis nog belangrijker.